Наше удружење

Крајишки културни центар „Свети Сава“ је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено вријеме ради остваривања циљева у области очувања културно-просвјетних и хришћанских цивилизацијских вриједности, те заштите националног и вјерског идентитета, права и интереса Срба Крајишника који су избјегли на територију Републике Српске/Босне и Херцеговине, оних који се налазе у Републици Хрватској, Србији и свим осталим земљама у расијању.

Удружење је основано на Видовдан 28.06.2013.г. од стране четрдесeт и једног оснивача, са сједиштем у Бањалуци и са адресом у ул. Јеврејска 30 у Народној и Универзитетској библиотеци што је све формално-правно и законски верификовано добијањем Рјешења Основног суда у Бањалуци у аугусту 2013.г.

Мисија и визија удружења је да својим дјеловањем сачува, презентује и афирмише крајишке вриједности, да поспјеши повезивање и економско оснаживање Крајишника расутих по свијету те да уз помоћ савремених технологија ствара виртуелну Крајину.

Циљеви удружења су:

1. Свеобухватан рад, тј. предузимање свих потребних активности на очувању, његовању и промоцији духовности, културе, умјетности, књижевности, историје, обичаја, музике и спорта Срба Крајишника, као посебности у свеукупном мозаику српског народа;

2. Информисање путем масовних медија као стратешки циљ од националног интереса Срба Крајишника;

3. Едукација, а посебно дјеце и младих, о значају очувања и заштите културно-историјских и хришћанских цивилизацијских вриједности Срба Крајишника;

4. Помагање добровољног и одрживог повратка избјеглих и прогнаних Срба у Хрватску;

5. Поспјешивање интеграције и социјализације прогнаних и избјеглих Срба Крајишника у РС/БиХ, који не желе или не могу да се врате у земљу поријекла;

6. Заштита националних и вјерских права Срба у земљама поријекла;

7. Пружање правне помоћи кроз сарадњу са организацијама, институцијама, појединцима и сл. у складу са законом, те информација од значаја, како би прогнани и избјегли Крајишници могли да остваре своја права, како у земљи поријекла, тако и у РС/БиХ;

8. Гајење братских односа, јединство и слога са Србима у Републици Српској и БиХ као и међусобна толеранција, помирење и уважавање и са осталим народима у БиХ и региону;

9. Хуманитарне акције, помоћ сиромашним и угроженим Србима без обзира на тренутно мјесто пребивалишта;

10. Економско јачање Срба Крајишника користећи српску мрежу (удружења, пословних и стручних клубова, институција…) тј. сав потенцијал Срба у Србији, Хрватској, РС/БиХ и у расијању кроз осмишљавање и предузимање заједничких пројеката, иновативних и свих других привредних активности које повећавају конкурентност, развијају предузетнички дух и позицију/вриједност на тржишту.

Сва разлика прихода над расходима из наведених економских активности ће се користити искључиво за остварење циљева Удружења (ово је дефинисано и у статуту и у судском рјешењу).

Крајишки културни центар „Свети Сава“ има сву потребну и законом дефинисану организациону структуру: Скупштину, Управни одбор, Надзорни одбор, секретара, секције, радна тијела. Управни одбор броји 9 чланова гдје се посебно водило рачуна о територијалној заступљености свих крајишких крајева у смислу делегирања и избора чланова УО (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија), те стручности (високо образовање из области: социјалног рада, педагогије, економије, журналистике, ИКТ…), моралној и људској подобности и сваком другом кредибилитету изабраних чланова УО.

Расути на све четири стране свијета, можда смо се помало отуђили једни од других, али и од свога завичаја, обичаја и традиције, вриједности. Баш из тог разлога, циљ нам је да те вриједности пробудимо и подсјетимо се на све оно што смо имали, а у вихору живота негдје затомили дубоко у себи.

На нашој интернет страници имаћете прилику да прочитате све новости у вези са нашим радом, активностима, актуелним и будућим пројектима. Удружење је отворено за све Крајишнике који желе да постану чланови, било да желите активно да учествујете у нашем раду, износите своје идеје и приједлоге или да редовно пратите наше активности. Такође отворени смо за сарадњу са свим другим људима добре воље.

Захваљујемо на разумјевању и интересу за наше удружење!

Како радили тако нам Бог помогао и Свети Сава!